آسیا بتن (ASIA BETON)

آسیا بتن (ASIA BETON)
کارفرما : آسیا بتن

شرکت کارگزاری بهمن

شرکت کارگزاری بهمن
کارفرما : شرکت کارگزاری بهمن(سهامی عام)

.BAHMAN Securities Co

.BAHMAN Securities Co
کارفرما : شرکت کارگزاری بهمن(سهامی عام)

چدنیت صدر (CHODANIT SADR)

چدنیت صدر (CHODANIT SADR)
کارفرما : شرکت چدنیت صدر

هواپیمایی چین (CHINA AIRLINE)

هواپیمایی چین (CHINA AIRLINE)
کارفرما : هواپیمایی چین (china air line)

تهران اتکال (TEHRAN ETTEKAL)

تهران اتکال (TEHRAN ETTEKAL)
کارفرما : تهران اتکال

بیمه سامان (SAMAN Insurance)

بیمه سامان (SAMAN Insurance)
کارفرما : نمایندگی بیمه سامان


  • 1
  • 1