آکادمی سیوان(Sivan Academy)

آکادمی سیوان(Sivan Academy)
کارفرما : تاک رزین

Zeebas

Zeebas
کارفرما : تاک رزین

Safar Gasht Air Travel Agency

Safar Gasht Air Travel Agency
کارفرما : تاک رزین

پارس حیان(Pars Hayan)

پارس حیان(Pars Hayan)
کارفرما : تاک رزین

مهد مهر(Mahd Mehr)

مهد مهر(Mahd Mehr)
کارفرما : تاک رزین

موسسه نیکوکاری مهرآفرین(Mehr Afain)

موسسه نیکوکاری مهرآفرین(Mehr Afain)
کارفرما : تاک رزین

Unique Cavier

Unique Cavier
کارفرما : تاک رزین

منیژه حیدری(Manijeh Heydari)

منیژه حیدری(Manijeh Heydari)
کارفرما : تاک رزین

ِدکتر کنعانی(Dr.M Kannani)

ِدکتر کنعانی(Dr.M Kannani)
کارفرما : تاک رزین

Zomorod Company

Zomorod Company
کارفرما : تاک رزین

Aharco Valves

Aharco Valves
کارفرما : تاک رزین

Limoo Company

Limoo Company
کارفرما : تاک رزین

توان گستر(Tavan Gostar Compay)

توان گستر(Tavan Gostar Compay)
کارفرما : تاک رزین

کلینیک توانبخشی باور(Bavar Rehabilitation Education Group)

کلینیک توانبخشی باور(Bavar Rehabilitation Education Group)
کارفرما : تاک رزین

دندان پزشکی 32(32 Dental Clinic)

دندان پزشکی 32(32 Dental Clinic)
کارفرما : دندان پزشکی 32

عسل نشوه(Noshveh Company)

عسل نشوه(Noshveh Company)
کارفرما : عسل نشوه

سامانه هوشمند نسل سوم(Intelligent Systems Of Third Generation)

سامانه هوشمند نسل سوم(Intelligent Systems Of Third Generation)
کارفرما : سامانه های هوشمند نسل سوم (ISTG)

فست فود مهمونی(Mehmooni Fast Food)

فست فود مهمونی(Mehmooni Fast Food)
کارفرما : فست فود مهمونی

محصولات خانگی Sirklass

محصولات خانگی Sirklass
کارفرما : محصولات خانگی SIRKLASS

دکتر گیلانی(Dr.Gilani)

دکتر گیلانی(Dr.Gilani)
کارفرما : متخصص گوش و حلق و بینی

گروه ساختمانی آسیا(Asia Construction Group)

گروه ساختمانی آسیا(Asia Construction Group)
کارفرما : گروه ساختمانی آسیا

صنایع چرمی سالی نو(Salino Leather Industry)

صنایع چرمی سالی نو(Salino Leather Industry)
کارفرما : محصولات چرمی سالی نو

احد حیدری(Dr.Heydari)

احد حیدری(Dr.Heydari)
کارفرما : دکتر احد حیدری

گروه نرم افزاری سعید(Saeed Software Group)

گروه نرم افزاری سعید(Saeed Software Group)
کارفرما : گروه نرم افزاری سعید

کلاسیک استودیو(Classic Studio)

کلاسیک استودیو(Classic Studio)
کارفرما : استودیو کلاسیک

آسیا بتن (Asia Beton Company)

آسیا بتن (Asia Beton Company)
کارفرما : آسیا بتن


  • 1
  • 1