شرکت مهندسی فیدار کنترل بصیر

شرکت مهندسی فیدار کنترل بصیر

  • تلفن : 88014469 -- 88014470 - 88014471 -- 88014472
  • آدرس : کارگر شمالی - بالاتر از پمپ بنزین - بعد از کوچه خسروی - شماره 1709 - طبقه چهارم - واحد شمالی
FIDAR CONTROL BASIR ENG.CO

FIDAR CONTROL BASIR ENG.CO
کارفرما : شرکت مهندسی فیدار کنترل بصیر