شرکت چدنیت صدر

شرکت چدنیت صدر

  • تلفن : 88846635-6
  • آدرس : مطهری نرسیده به سهروردی پلاک 120 طبقه سوم واحد 6
شرکت چدنیت صدر(Chodanit Sadre Company)

شرکت چدنیت صدر(Chodanit Sadre Company)
کارفرما : شرکت چدنیت صدر