متخصص گوش و حلق و بینی

متخصص گوش و حلق و بینی

  • تلفن : 77865800
  • آدرس : تهرانپارس فلکه سوم ساختمان الوند بالای داروخانه لقمان طبقه اول
دکتر سید رضا عابدین گیلانی

دکتر سید رضا عابدین گیلانی
کارفرما : متخصص گوش و حلق و بینی

دکتر سید رضا عابدین گیلانی

دکتر سید رضا عابدین گیلانی
کارفرما : متخصص گوش و حلق و بینی